กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

งานบุญกฐิน วัดศรีสุวรรณคงคาราม  อ.เมือง  จ. สมุทรสงคราม

    


 

"งานปิดทองฝังลูกนิมิต  วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์

 

วัดลังกา  ต.บางช้าง  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม"

 

 

 

งานบุญกฐิน วัดศรีสุวรรณคงคาราม  อ.เมือง  จ. สมุทรสงคราม  ปี 2562

    

 

Visitors: 39,615