ผลงานของเรา

ผลงานของเราหน้าบริษัทบ้านแก้ว พลาสติก

 

  

                                                                                              ทุ่นลอยด้านหน้าบริษัทบ้านแก้ว พลาสติก  ริมแม่น้ำแม่กลอง

  

                      

                                                                       ทุ่นลอยด้านหน้า บริษัท กุหลาบฟู๊ด จำกัด  จังหวัดสมุทรสงคราม

 


   

                            ทุ่นลอยหน้าโรงแรมดุสิต ธานี  หัวหิน                                                            บริเวณด้านหน้าโรงแรมดุสิต ธานี  หัวหิน

 

                        ศุนย์ควบคุมเรือยอช์ต จังหวัดภูเก็ต                               ทุ่นลอยศุนย์ควบคุมเรือยอช์ต จังหวัดภูเก็ต                               ทุ่นลอยน้ำศุนย์ควบคุมเรือยอช์ต จังหวัดภูเก็ต

 

  

                    ทุ่นลอยศุนย์ควบคุมเรือยอช์ต จังหวัดภูเก็ต                                                                                          ทุ่นลอยศุนย์ควบคุมเรือยอช์ต จังหวัดภูเก็ต

 

 สินค้าของเรา

       

     

   

    

     

 ทุ่นสั่งทำ
 
  
    ทุ่นประคองท่อ ขนาด 85x90 ซม. รูใน 30 ซม.                   ทุ่นลอย ขนาด 38x112 ซม                                    ทุ่นลอยน้ำ ขนาด 60 ซม., 80 ซม.  
 

วัดบางน้ำวน จังหวัดสมุทรสาคร

 

ทุ่นวางแผง Solar Float ในน้ำพร้อมทางเดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

ซีนาย (Z9) รีสอร์ท กาญจนบุรี

     

 
 

 

 ทุ่นลอยน้ำ พัทยา  

       

  

  ทุ่นลอยน้ำบ้านกำนันดิ่ง

 
   
 

ทุ่นท่าจอดเรือหน้า บริษัท บ้านแก้วพลาสติก จำกัด 

  

 

ทุ่นลอยน้ำวัดใหม่ราษฎ์นุกูล จังหวัดสมุทรสาคร 

ศูนย์ปฎิบัติการระบบท่อเขต จ.ราชบุรี
บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
 
  

 

จอมเทียน ยอร์ทคลับ พัทยา 

  

 

   "ท่าเทียบเรือ รีสอร์ท ในจังหวัดเพชรบุรี"

    
 

อบต.บางพุด

 

      

      

 

วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี
 
           
 
ร้านอาหารบ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์ ริมแม่น้ำบางประกง
 
   
 
     
 
 

Golden Foyer Suvarnabhumi Airport Hotel


ร้านกาแฟ Somdul Agroforestry Home


 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง
หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
ทุ่นลอยน้ำวัดกาหลง
 
   
 
 
บ้านคลองแควอ้อม สมุทรสงคราม
 

   

 

 

สวนสาธาณะโขดปอ ต.เนินพระ อ.เมืองฯ จ.ระยอง

 

 

 

ร้านกาแฟ Somdul Agroforestry Home

 

วัดช่องลม จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

Visitors: 39,183